Materiální pomoc poskytujeme skrze naše partnery – odběratelské organizace

(sociální odbory, neziskové organizace), neposkytujeme tedy materiální pomoc přímo osobám v nouzi.

Pokud chcete podpořit své klienty, kontaktujte nás.
Sepíšeme partnerskou smlouvu a budeme se těšit na spolupráci.

Nábytek a vybavení domácnosti poskytujeme partnerům – odběratelským organizacím ZDARMA.