Něco málo o nás….

Hlavním posláním Nábytkové banky Plzeňského kraje, z. s. ( dále jen NBPK) je snaha o využití nábytku a vybavení pro domácnost, který by jinak skončil jako odpad. Prodlužujeme jeho životnost. Tím se snažíme přispět ke snížení odpadu v rámci našeho regionu a podporovat cirkulární ekonomiku.

NBPK získává zdarma nepotřebný, ale funkční nábytek a vybavení pro domácnost od dárců.

NBPK navazuje spolupráci s neziskovými organizacemi, sociálními odbory, kteří evidují klienty, pro které je materiální pomoc potřebná. Spolupráce s organizacemi probíhá na základě partnerské smlouvy.

NBPK tedy přímo nerozhoduje kterým klientům bude materiální pomoc poskytnuta.

Materiální pomoc poskytujeme ZDARMA.

Jsme členem Federace nábytkových bank a reuse center (www.reusefederace.cz)

Spolupracujeme s Nábytkovou bankou Ústeckého kraje, z.s. (www.nbuk.cz)  a Nábytkovou bankou Středočeského kraje, z.s.

Odběratelské organizace

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň.
Plzensky kraj

Podporují nás